Sångtexter skrivna av Bosse Carlgren åt / Lyrics written by Bosse Carlgren for

Eurovision Song Contest / MGP
Ja, det är klart att man var tvungen att försöka några gånger. Sångerna kom aldrig till den internationella finalen, oftast inte ens till den svenska, och det borde väl därför inte finnas någon större anledning att göra den här sidan, tycker väl någon. Men jag är stolt över att ha fått skriva dem tillsammans med dessa duktiga kompositörer, och sångerna har i flera fall blivit riktigt skapliga. Kanske dyker någon av dem upp igen och blir en hit! Kom då ihåg att det var här du först hörde talas om låten.
The entries I wrote together with some talented songwriters never reached the international finals. So why bother to write this webpage? Well, because I am proud to have been co-writing with these people, and the songs we wrote were not all that bad. Who knows, one of them might still become a big hit! If so, remember where you first read about it.

Textuppdrag i kronologisk ordning: Förteckningen baserar sig på egna noteringar. Vissa uppgifter kan vara felaktiga, och troligen saknas en del.
Lyrics in cronological order: The list is based on my own notes. Some information may therefore be inaccurate, and probably some material is missing.

1970
Kom, komedienne! (musik: Bruno Glenmark) ej uttagen

1972

Andra kan väl också se (musik: Claes Dieden/Anders Henriksson) för Björn Skifs 9:e plats

Samba
(musik: Claes Dieden och Anders Henriksson) för Sylvia Wrethammar, ej uttagen

Kisa (musik: Claes Dieden och Anders Henriksson) för Kisa Magnusson, ej uttagen

En vals för älvor och troll (musik: Kit Sundqvist) för Björn Skifs, ej uttagen
senare inspelad av bl. a. Lena Andersson, Lasse Berghagen och Skogsfiol & Flöjt

1974

En grön dröm om mej (musik: Bo Sylvén) för Inger Öst, 5:e plats

Du hör en sång (Ik zie een ster, översättning av Hollands bidrag 1974)
bl. a. inspelad med Inger Öst och Torsten Wallin

1975
Sången lär ha vingar (musik: Bo Sylvén) för Gimmicks, 2:a plats
bl. a. inspelad med Gimmicks, Zandra och Bingos

High On Wings Of Song
(egen översättning av ovanstående)
Inspelad på en unik Polydor-single med Gimmicks


Av en gammal speleman (Svensk text till Finlands bidrag 1975, Viulu-Ukku)
Inspelad ?

1977
Glöm (musik: Bo Sylvén), ej uttagen

Amor, nu får du ge dej!
(musik: Bo Sylvén), ej uttagen

1978

Vi sover (musik: Bo Sylvén), ej uttagen

1981

Du hänger väl med opp? (översättning av Englands vinnande bidrag Making Your Mind Up)
Div. inspelningar

1986

Vi tar över (musik: Jonas Warnebring), ej uttagen

Jag vill ha dej (musik: Jonas Warnebring), ej uttagen

Dej
(musik: Jonas Warnebring), ej uttagen

1987

En dansbandslåt (musik: Gösta Engvall), ej uttagen

Tittar på T.V.
(musik: Mats Westman)

1989

Vi har tappat bort vår vaktparad (musik: Jonas Warnebring), ej uttagen

1992

Henne (musik: Johan Carlgren/Bosse Carlgren), ej uttagen

Till startsidan - To the start page Tillbaka till Sångtexter / Back to Lyrics