Sångtexter skrivna av Bosse Carlgren åt / Lyrics by Bosse Carlgren for

Festfolk/Fästfolk = ABBA

Några månader efter min debut som krogshowförfattare blev jag kontaktad av Benny Andersson och Björn Ulvaeus för att tillsammans med Peter Himmelstrand skriva material för en show med fyra ungdomar som redan hunnit skaffa sig aktade namn som artister. Benny från Hep Stars, Björn från Hootenanny Singers och solosångerskorna Anni-Frid och Agnetha. De kallade sig Festfolk, stavat med e, som jag minns det, men därom råder numera delade meningar. Jag minns ännu idag hur Björn och Benny såg ut då de sjöng "Arga unga män..." klädda som småbarn på dagis. Om några år skulle sådana nummer vara omöjligt att ge ABBA, men Festfolk fungerade det för.
Här nedan finns även sångtexter som använts av gruppmedlemmarna under soloturnéer och liknande. Samarbetet med Agnetha finns på en särskild sida.
Följ denna länk. Texter till Frida är uppräknade på Anni-Frids egen sida.
A couple of months after my début as a lyricist for stage shows I was contacted by Benny Andersson and Björn Ulvaeus and asked to write material together with Peter Himmelstrand for a show with four young musicians who already had made names for themselves. Benny from rock band the Hep Stars, Björn from the folk group Hootenanny Singers, and the singers Anni Frid and Agnetha who had great solo careers well under way. Here they called themselves Festfolk, that might be translated into "party people" but sounds like the Swedish word "fästfolk" which is what we call couples engaged to be married - just like they were. I can still remember the way Björn and Benny looked when they performed "Arga unga män... / Angry Young Men, Unite!" dressed as small children from a daycare centre. A couple of years laters acts like this one would be impossible to furnish ABBA with, but it worked for Festfolk.
Below you will also find lyrics used by the group members for their different solo tours. The collaboration wiht Agnehta has it's own page.
Please follow this link. Lyrics for Frida are listed on Anni-Frid's own page.

Textuppdrag i kronologisk ordning: Förteckningen baserar sig på egna noteringar. Vissa uppgifter kan vara felaktiga, och troligen saknas en del.
Lyrics in cronological order: The list is based on my own notes. Some information may therefore be inaccurate, and probably some material is missing.

Showen "Festfolk" på Trägår'n, Göteborg okt-nov 1970, Strand Hotel, Stockholm, nov 1970 - feb 1971, Folkparkerna sommaren 1971. / Only stage show performances, never released on record.
Tyck om varann  / originaltext Hej, gamle man av Benny Andersson & Björn Ulvaeus
Arga unga män, förenen eder!  / Medley på kända barnmelodier med synnerligen ändrade texter. Framförd av Björn och Benny / medley of wellknow children's songs with considerably altered lyrics. Performed by Björn and Benny

Sångnummer för Anni-Frid Lyngstad, Folkparkerna sommaren 1971
Jag är vacker  / I'm So Tired (Ej använd / Never performed)

Sångnummer för Anni-Frid Lyngstad på Folkan i Stockholm, hösten 1971
Sommardrill  / I Will (Eventuellt aldrig använd / Perhaps never performed)


Sångnummer för Anni-Frid Lyngstad på Folkan i Stockholm, hösten 1971

Sommardrill  / I Will (Eventuellt aldrig använd / Perhaps never performed)

Sångnummer för Benny Andersson, Folkparkerna med Björn Ulvaeus och Hootenanny Singers, sommaren 1972
Har man ett piano  / Originalmusik Benny Andersson. Ekvilibristnummer för rockpianist Benny / Feature number for rock pianist Benny.

Sångnummer för Benny Andersson, Folkparkerna med ABBA, sommaren 1973
Nu har turen kommit till mej / Fairfax Rag. Framförd av alla fyra med Benny som solist / Performed by all four members, featuring Benny.

Sångnummer för ABBA, Folkparkerna med ABBA, sommaren 1973
Barnvisor  / Diverse kända barnvisor med nya vuxnare texter

LP Anni-Frid Lyngstad, 1975
Tänk att det var mej / Wouldn't It Be Nice (Ej utgiven / Never released on record)

Samarbete med Agnetha Fältskog 1971 - 1975 finns på Agnethas egen sida

Till startsidan - To the start page Tillbaka till Sångtexter / Back to Lyrics