Sångtexter skrivna av Bosse Carlgren för /Lyrics written by Bosse Carlgren for

Dizzy Tunes
Musikaliska och fullständigt crazy - det är för mig en ganska korrekt karakteristik av det norska (och lite svenska) gäng som drog fulla hus även på denna sidan Kölen. Jag fick vara med och skriva till gruppen i samband med ett program som spelades in av Sveriges Television, TV 2, hösten 1979. Gruppens bestod av Yngvar Numme, anförare och huvudförfattare, Tor Erik Gunstrøm, Øyvind Klingberg, Svein Helge Høgberg, Einar Idland, Grethe Kausland och Benny Borg.

Textuppdrag i kronologisk ordning: Förteckningen baserar sig på egna noteringar. Vissa uppgifter kan vara felaktiga, och troligen saknas en del.
Lyrics in cronological order: The list is based on my own notes. Some information may therefore be inaccurate, and probably some material is missing.

1979-09-18
How 'Ya, Baby, har du lust å ta en dans? How 'Ya Baby (Thomas "Fats" Waller)
Dizzy Tunes, TV2 program "Swinging Bar" 1979-11-10, även i Nordvision i november 1979

1979-09-18
Häng me' Stompin' at the Savoy (Benny Goodman - Andy Razaf)
Dizzy Tunes, TV2 program "Swinging Bar" 1979-11-10, även i Nordvision i november 1979; Troligen även använd av Göteborgsgruppen Jeepers Creepers i en show med Yngvar Numme.

1979-09-19
Du har för stora bla'n Your Feet's Too Big (Benson/Fischer, i Thomas "Fats" Wallers repertoar)
Dizzy Tunes, TV2 program "Swinging Bar" 1979-11-10, även i Nordvision i november 1979

1979-09-18
Snacka om strumpor Shiny Stockings (Frank Foster)
Dizzy Tunes, TV2 program "Swinging Bar" 1979-11-10, även i Nordvision i november 1979

Till startsidan - To the start page Tillbaka till Sångtexter / Back to Lyrics