Sångtexter skrivna av Bosse Carlgren för /Lyrics written by Bosse Carlgren for

Agnetha Fältskog

Det har varit roligt och lärorikt att skriva svenska sångtexter till låtar från utlandet, men ännu bättre har det varit att samarbeta med en kompositör och skriva original. Av alla sådana samarbeten har det med Agnetha blivit det mest framgångsrika, och det står helt klart för mig varför: hon skriver musik som går rakt in i hjärtat både hos mig och lyssnarna.
Det finns mycket att berätta om hur det gick till vid sångernas tillkomst, under den första hälften av 1970-talet, och det mesta av det har jag berättat för musikskribenten Jeffrey de Hart, och om du är intresserad av att läsa den intervjun, följ denna länk!
Det finns också en sida som handlar om texterna till gruppen Festfolk/Fästfolk, den som skulle bli ABBA.

It has been enjoyable and instructive to write Swedish lyrics for songs from other countries, but better still has been to collaborate with a composer writing original material. Out of all those collaborations the one with Agnetha has been the most successful, and it is quite clear to me why; she writes music that goes right into the heart of me and the audience.
There are a lot of things to tell about how these songs came about during the first halv of the 1970's, and most of it I have told correspondent Jeffrey de Hart, and if you are interested in reading that interview, please follow this link!
There is also one page concerning the lyrics for Festfolk/Fästfolk, the group that would become ABBA.

Textuppdrag i kronologisk ordning: Förteckningen baserar sig på egna noteringar. Vissa uppgifter kan vara felaktiga, och troligen saknas en del.
Lyrics in cronological order: The list is based on my own notes. Some information may therefore be inaccurate, and probably some material is missing.

Alla sånger är originalmaterial av Fältskog/Carlgren där inget annat är angivet.
All songs are original Fältskog/Carlgren material where nothing else is stated

Final för showen Festfolk på Trägår'n, Göteborg okt-nov 1970, Strand Hotel, Stockholm, nov 1970 - feb 1971, Folkparkerna sommaren 1971. / Only stage show performances, never released on record.
Tyck om varann  / originaltext Hej, gamle man av Benny Andersson & Björn Ulvaeus (Framförd tillsammans med Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson & Björn Ulvaeus)

LP "När en vacker tanke blir en sång" Cupol, CLPN 348 (1971), återutgiven bl. a. på /re-released on amongst others LP "Sjung denna sång" Cupol, CLPM 5041 (1986)
Då finns du hos mig (När en vacker tanke blir en sång)
Nya ord

Tågen kan gå igen

Single Cupol CUS 299-1 (1974); LP "Sjung denna sång" CLPM 5041 (1986)
Golliwog
Here For Your Love (Came For Your Love)
/ originaltext Tio mil kvar till Korpilombolo av Björn Ulvaeus


LP "Elva kvinnor i ett hus" Cupol CLPS 351 (1975); de flesta sångerna är återutgivna på CD / most of these songs are re-released on various CD's
Dom har glömt
En egen trädgård
Doktorn (Ovanans makt)

Gulleplutt / engelsk originaltext Golliwog av Bosse Carlgren, se ovan / see above
Mina ögon
/ originaltext Disillusion av Agnetha Fältskog
Och han väntar på mej
Tack för en underbar vanlig dag (Aftonbön i bästa TV-fotöljen)
Var det med dej?
Visa i åttonde månaden
Är du som han? ?

Till startsidan - To the start page Tillbaka till Sångtexter / Back to Lyrics